Privacy- en cookiebeleid

Pas hier jouw Cookie instellingen aan.

Versie: 1.1
Datum: 30-04-2019

1         Algemeen

1.1      Stichting Rotterdam Partners

Deze privacyverklaring is opgesteld door de stichting Rotterdam Partners. Onze contactgegevens zijn:

Adres:              Korte Hoogstraat 31, Rotterdam (3011GK)
Telefoon:         010-7900140
E-mail:             info@rotterdampartners.nl
KvK:                 24313403

1.2      Verwerkingsverantwoordelijke

Wij stellen de doelen en middelen vast waarvoor, en op basis waarvan, binnen onze bedrijfsactiviteiten gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Wij zijn dan ook als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken.

1.3       Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben een interne functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die betrokken is bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming zijn:

Naam:                             mevrouw J. Pietersma
Bedrijf:                           Stichting Rotterdam Partners
Bezoekadres:                Korte Hoogstraat 31, Rotterdam (3011GK)
Postadres:                     Postbus 23514, Rotterdam (3001 KM)
Telefoon (algemeen): 010-7900140
E-mail (direct):           privacy@rotterdampartners.nl

1.4      Informatieplicht

Wij hebben de verplichting om de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Aan deze informatieplicht voldoen wij door middel van deze privacyverklaring.

1.5      Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld in april 2019. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen. Indien wij deze privacyverklaring aanpassen zal de gewijzigde privacyverklaring op onze corporate website (www.rotterdampartners.nl) worden geplaatst alsmede alle aan Rotterdam Partners gelieerde websites, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die jou persoonlijk in aanmerkelijke mate kunnen treffen dan doen wij ons best om je hierover ook direct te informeren.

 

2         Doelen en Middelen

Dit hoofdstuk is als volgt vormgegeven: per groep van betrokkenen voldoen wij aan onze informatieplicht. Bekijk welke groep(en) van betrokkenen op u van toepassing is/zijn en bekijk vervolgens voor welke doeleinden en met welke middelen wij welke persoonsgegevens van u verwerken binnen die groep. Meerdere groepen kunnen op u van toepassing zijn.

2.1      U bezoekt één van onze websites

Als u één van onze websites

bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies en andere technieken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden met behulp van de onderstaande middelen:

A. Doeleinde en grondslagen

# Doeleinde Grondslag
1 Het optimaliseren van uw bezoek aan onze website Gerechtvaardigd belang
2 Het bijhouden van statistieken omtrent uw bezoek aan de website Gerechtvaardigd belang
3 Het bijhouden van statistieken omtrent door u gedownload beeldmateriaalgebruik Toestemming
4 Het beantwoorden van een door u gestelde vraag ingediend via het contactformulier Toestemming

 

Voor zover de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens voor een doeleinde is gebaseerd op het bestaan van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f) AVG), wordt hieronder ons gerechtvaardigd belang of van een derde (per doeleinde) geformuleerd:

Doeleinde Gerechtvaardigd belang Van wie?
A.1 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze websites voor u optimaal te laten functioneren Rotterdam Partners
A.2 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze websites continu te verbeteren en afstemmen op uw gebruik Rotterdam Partners

 

B. (Groepen van) Persoonsgegevens

Wij kunnen van u de volgende (groepen van) persoonsgegevens per doeleinde verwerken:

Doeleinde (Groepen van) Persoonsgegevens
A.1 Ingevulde pagina’s
Voorkeurinstellingen
Beeldscherminstellingen
Browserinstellingen
Inloggegevens
 
A.2 Surfgedrag  
A.3 Naam*
E-mailadres*
Gedownload beeldmateriaal
Toestemming*
 
A.4 Geslacht*
Naam*
E-mailadres*
Onderwerp vraag*
Uw bericht*
Toestemming*
 

 

C. Verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk indien u bepaalde informatie of beeldmateriaal van ons wilt ontvangen. Persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn om de door u gevraagde informatie te verstrekken, zijn onder B. aangegeven met een *.

Daarnaast maken de websites van Rotterdam Partners gebruik van zogenaamde functionele, analytische en social media cookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk om de website optimaal te laten functioneren. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze websites. Indien niet noodzakelijk zal toestemming worden gevraagd. Voor meer informatie zie ons cookie statement.

D. (Groepen van) Ontvangers

De volgende (groepen van) ontvangers kunnen persoonsgegevens van u ontvangen:

Doeleinde (Groepen van) Ontvangers
A.1 Ongezoet
Label A
Arjan Hoffman Creating Connections
Brize
A.2 Ongezoet
Label A
Arjan Hoffman Creating Connections
A.3 Ongezoet
A.4 Ongezoet

E. Bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn – of kunnen afkomstig zijn – van:

Doeleinde Bron van persoonsgegevens Openbaar of besloten
A.1 Uzelf Besloten
A.2 Uzelf Besloten
A.3 Uzelf Besloten
A.4 Uzelf Besloten

 

F. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onderstaande perioden of criteria. Na verloop van deze bewaartermijnen verwijderen/vernietigen wij de betreffende persoonsgegevens:

Doeleinde Bewaartermijn
A.1 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na uw laatste bezoek op het apparaat
A.2 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na uw laatste bezoek op het apparaat
A.3 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na uw aanvraag
A.4 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na uw vraag

 

2.2 U ontvangt een digitale nieuwsbrief of uitnodiging van ons

Als u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven (Uit in Rotterdam, Rotterdamse Nieuwe, Corporate, Pers, Travel Trade, MICE of Wonen in Rotterdam) of de Rotterdam City Card dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden met behulp van de onderstaande middelen:

A. Doeleinde en grondslagen

# Doeleinde Grondslag
1 Het verzenden van een persoonsgerichte mailing naar aanleiding van de door u opgegeven interesses Toestemming
2 Het verzenden van aanbiedingen en tips in het kader van uw bezoek aan Rotterdam in het kader van een congres of evenmenent Toestemming
3 Het verzenden van een informatieve mailing naar aanleiding van relevante ontwikkelingen binnen het netwerk van Rotterdam Partners Gerechtvaardigd belang
4 Het u attenderen / uitnodigen voor relevante ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten als waarvoor u zich eerder heeft aangemeld Gerechtvaardigd belang
5 Het verwerken van uw toestemming en/of afmelding Gerechtvaardigd belang
6 Het bijhouden van statistieken met het oog op het voor u relevanter en effectiever maken van de nieuwsbrief / uitnodiging en uw bezoek aan Rotterdam Gerechtvaardigd belang

 

Voor zover de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens voor een doeleinde is gebaseerd op het bestaan van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f) AVG), wordt hieronder ons gerechtvaardigd belang of van een derde (per doeleinde) geformuleerd:

Doeleinde Gerechtvaardigd belang Van wie?
A.3 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om het netwerk van Rotterdam Partners te informeren over haar activiteiten en de ontwikkelingen binnen haar werkgebied Rotterdam Partners
A.4 Wij hebben een gerechtvaardigd belang ons netwerk op de hoogte te stellen voor de voor hen relevante ontvangsten, bijeenkomsten en evenementen Rotterdam Partners
A.5 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om vast te stellen wie zich daadwerkelijk heeft aangemeld en/of afgemeld voor ontvangst van onze nieuwsbrieven / uitnodigingen Rotterdam Partners
A.6 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de inhoud van de nieuwsbrieven of uitnodigingen en het aanbod van de Rotterdam City Card af te stemmen op uw interesses en voorkeuren Rotterdam Partners

 

B. (Groepen van) Persoonsgegevens

Wij kunnen van u de volgende (groepen van) persoonsgegevens per doeleinde verwerken:

Doeleinde (Groepen van) Persoonsgegevens
A.1 ·       Naam*
·       E-mailadres*
·       Loggegevens aanmelding
·       Interesses
 
A.2 ·       Voornaam*
·       Achternaam*
·       E-mailadres*
·       Registratie ID
·       Platform e-mailadres
·       Transport e-mail
·       Land /tijdzone
·       Taal / regio
·       Registratiedatum
·       Laatste datum actief
 
A.3 ·       Naam*
·       E-mailadres*
 
A.4 ·       Naam*
·       E-mailadres*
·       Eerder bezochte ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten
 
A.5 ·       Loggegevens aanmelding
·       Loggegevens afmelding
 
A.6 ·       Mailing statistieken:
o   Verzonden mailingen
o   Geopende mailingen
o   Doorgeklikte items
 

 

C. Verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk om u digitaal te kunnen informeren omtrent de door u opgegeven interesses of ontwikkelingen binnen Rotterdam Partners, haar netwerk of de stad Rotterdam. Persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn ons noodzakelijk zijn u te informeren zijn onder B. aangegeven met een *.

D. (Groepen van) Ontvangers

De volgende (groepen van) ontvangers kunnen persoonsgegevens van u ontvangen:

Doeleinde (Groepen van) Ontvangers
A.1 Archie
Spotler
Mailchimp
A.2 Notificare
A.3 Archie
Spotler
Mailchimp
A.4 Archie
Spotler
Mailchimp
Invitado
A.5 Spotler
Mailchimp
A.6 Spotler
Mailchimp

 

E. Bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn – of kunnen afkomstig zijn – van:

Doeleinde Bron van persoonsgegevens Openbaar of besloten
A.1 ·       Uzelf ·       Besloten
A.2 ·       Uzelf ·       Besloten
A.3 ·       Uzelf ·       Besloten
A.4 ·       Uzelf
·       Rotterdam Partners
·       Besloten
A.5 ·       Uzelf ·       Besloten
A.6 ·       Uzelf ·       Besloten

 

F. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onderstaande perioden of criteria. Na verloop van deze bewaartermijnen verwijderen/vernietigen wij de betreffende persoonsgegevens:

Doeleinde Bewaartermijn
A.1 Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Na afmelding ontvangt u per direct geen nieuwsbrieven meer. Op 1 juli van ieder jaar worden de persoonsgegevens van alle afgemelde inschrijvingen van het voorgaande jaar verwijderd.
A.2 De persoonsgegeven worden bewaard tot 1 jaar na einddatum van het congres of evenement. Na afloop van het congres of evenement ontvangt per direct geen mailingen meer.
A.3 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot vijf (5) jaar na ontvangst indien er geen sprake is van een gerechtvaardigd belang.
A.4 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst
A.5 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot vijf (5) jaar na verlenen van de toestemming of na ontvangst van afmelding
A.6 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na verzending van de nieuwsbrief of uitnodiging

 

2.3 U meldt zich aan voor één van onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten

Als u zich aanmeldt voor, dan wel deelneemt aan, site inspecties, fact finding trips, famtrips, persontvangsten, netwerkbijeenkomsten en overige ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten georganiseerd door Rotterdam Partners verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden met behulp van de onderstaande middelen:

A. Doeleinde en grondslagen

# Doeleinde Grondslag
1 Het tot stand laten komen van uw inschrijving of aanmelding voor onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten Uitvoering overeenkomst
2 De overeenkomst die wij met u in dit kader zijn aangegaan uitvoeren (o.a. het communiceren hierover, het toezenden van toegangstickets, programma-informatie en/of het verwerken van uw afmelding) Uitvoering overeenkomst
3 Het uitvoeren van een toegangscontrole tijdens de ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten Gerechtvaardigd belang
4 Het bijhouden van een aanwezigheidsregistratie tijdens onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten Gerechtvaardigd belang
5 Het – indien van toepassing – vergoeden van door u gemaakte reiskosten ten behoeve van onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten. Uitvoering overeenkomst
6 Het – indien van toepassing – regelen van uw heen- en/of terugreis naar en van onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten Uitvoering overeenkomst
7 Ten behoeve van de catering op onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten rekening te kunnen houden met uw dieetwensen Toestemming
8 Het toezenden met een lijst van de andere deelnemers vóór, tijdens of na onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten. Uitvoering overeenkomst
9 Het u kunnen toezenden van een (foto)verslag van de ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten Gerechtvaardigd belang

 

Voor zover de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens voor een doeleinde is gebaseerd op het bestaan van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f) AVG), wordt hieronder ons gerechtvaardigd belang of van een derde (per doeleinde) geformuleerd:

 

Doeleinde Gerechtvaardigd belang Van wie?
A.3 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om vast te stellen dat wij alleen toegang verlenen aan personen die zich hebben ingeschreven en zijn uitgenodigd voor een ontvangst, evenement of bijeenkomst Rotterdam Partners
A.4 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om vast te stellen wie er daadwerkelijk aanwezig zijn op een ontvangst, evenement of bijeenkomst en hoe lang personen aanwezig zijn. Dit mede om rekening mee te houden bij toekomstige uitnodigingen en organisatie van ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten. Verder is het bijhouden van een aanwezigheidsregistratie van belang in het geval van een onverhoopte calamiteit. Rotterdam Partners
A.9 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om bij wijze van service deelnemers te informeren/bevestigen van wat is besproken of heeft plaatsgevonden tijdens ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten Rotterdam Partners

 

B. (Groepen van) Persoonsgegevens

Wij kunnen van u de volgende (groepen van) persoonsgegevens per doeleinde verwerken:

Doeleinde (Groepen van) Persoonsgegevens
A.1 ·       Geslacht
·       Voornaam*
·       Achternaam*
·       E-mailadres*
·       Telefoonnummer
·       Organisatie / werkgever*
 
A.2 ·       Voornaam*
·       Achternaam*
·       Correspondentie
 
A.3 ·       Voornaam*
·       Achternaam*
·       Tijdstip binnenkomst*
 
A.4 ·       Voornaam*
·       Achternaam*
·       Tijdstip binnenkomst*
 
A.5 ·       Achternaam
·       Adres
·       Bankrekeningnummer
·       Bewijs gemaakte reiskosten
 
A.6 ·       Geslacht
·       Naam
·       Adres
·       E-mailadres
·       Nationaliteit
·       Kopie identiteitsbewijs
·       Reisgegevens
·       Betalingsgegevens
 
A.7 ·       Naam
·       dieetwensen
 
A.8 ·       Naam*
·       Organisatie / werkgever*
 
A.9 ·       Naam
·       E-mailadres
·       Verslagen
·       Beeldmateriaal (foto’s, video) bijeenkomst
 

 

C. Verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk als u wilt deelnemen aan onze ontvangsten, bijeenkomsten en evenementen. Persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn om u uit te kunnen nodigen en toe te laten op onze ontvangsten, evenementen of bijeenkomsten zijn onder B. aangegeven met een *.

D. (Groepen van) Ontvangers

De volgende (groepen van) ontvangers kunnen persoonsgegevens van u ontvangen:

Doeleinde (Groepen van) Ontvangers
A.1 Archie
Spotler
Invitado
A.2 Archie
Spotler
Invitado
A.3 Archie
Invitado
A.4 Archie
Invitado
Externe locaties waar ontvangst of evenement wordt georganiseerd
A.5 Bank
A.6 NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme) indien contactgegevens via NBTC zijn ontvangen
Reisorganisatie
Vervoerder (trein, vliegtuig, bus etc.)
A.7  
A.8 Archie
Spotler
Invitado
Andere deelnemers van ontvangst, evenement of bijeenkomst
A.9 Archie
Spotler
Invitado

 

E. Bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn – of kunnen afkomstig zijn – van:

Doeleinde Bron van persoonsgegevens Openbaar of besloten
A.1 ·       Uzelf ·       Besloten
A.2 ·       Uzelf ·       Besloten
A.3 ·       Uzelf ·       Besloten
A.4 ·       Uzelf
·       Uw Werkgever/organisatie
·       Besloten
A.5 ·       Uzelf
·       Uw Werkgever/organisatie
·       Besloten
A.6 ·       Uzelf
·       NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme)
·       Uw Werkgever/organisatie
·       Reisorganisatie
·       Vervoerder
·       Besloten
A.7 ·       Uzelf ·       Besloten
A.8 ·       Uzelf ·       Besloten
A.9 ·       Uzelf
·       Rotterdam Partners
·       Bezochte locatie(s)
·       Besloten

 

F. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onderstaande perioden of criteria. Na verloop van deze bewaartermijnen verwijderen/vernietigen wij de betreffende persoonsgegevens:

Doeleinde Bewaartermijn
A.1 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld
A.2 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld
A.3 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld
A.4 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld
A.5 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld, tenzij het administratie  betreft. Administratie zal zeven (7) jaar worden bewaard
A.6 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld, tenzij het administratie  betreft. Administratie zal zeven (7) jaar worden bewaard
A.7 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld
A.8 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld
A.9 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een (1) jaar na het betreffende ontvangst, evenement of bijeenkomst waarvoor aangemeld, tenzij het verslagen betreft. Verslagen zullen maximaal zes (6) jaar bewaard worden
A.10 Bepaalde tijd (tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief). Na afmelding ontvangt u per direct geen nieuwsbrieven meer. Aan het begin van het eerst volgende kalenderjaar na uw afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

2.4 U koopt een product bij ons of u neemt een dienst bij ons af

Als u een product of dienst bij Rotterdam Partners afneemt via één van onze fysieke winkels of via onze webshop www.shop.rotterdam.info, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden met behulp van de onderstaande middelen:

A. Doeleinde en grondslagen

# Doeleinde Grondslag
1 Het uitvoeren van de verkoopovereenkomst die wij met u in dit kader zijn aangegaan. Uitvoering overeenkomst
2 Het uitvoeren van de financiële afwikkeling van bestelde producten en/of diensten. Uitvoering overeenkomst
3 Het verzenden van de door u bestelde producten. Uitvoering overeenkomst
4 Het u op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de door u aangeschafte of bestelde producten en diensten. Gerechtvaardigd belang
5 Het bijhouden van statistieken omtrent de verkoop van onze producten en diensten. Gerechtvaardigd belang

 

Voor zover de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens voor een doeleinde is gebaseerd op het bestaan van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f) AVG), wordt hieronder ons gerechtvaardigd belang of van een derde (per doeleinde) geformuleerd:

 

Doeleinde Gerechtvaardigd belang Van wie?
A.4 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de door u afgenomen producten en/of diensten. Rotterdam Partners
A.5 Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de door ons aangeboden producten en/of diensten op uw interesses en voorkeuren af te stemmen. Rotterdam Partners

 

B. (Groepen van) Persoonsgegevens

Wij kunnen van u de volgende (groepen van) persoonsgegevens per doeleinde verwerken:

Doeleinde (Groepen van) Persoonsgegevens
A.1 ·       Naam*
·       Adres*
·       E-mailadres*
·       Telefoonnummer
·       De door u afgenomen producten en/of diensten*
 
A.2 ·       Bankrekeningnummer*
·       Credit card nummer*
 
A.3 ·       Afleveradres*  
A.4 ·       Naam*
·       Adres
·       E-mailadres*
·       Telefoonnummer*
 
A.5 ·       De door u afgenomen producten en/of diensten*  

 

C. Verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk om de door u bestelde producten en/of diensten financieel en logistiek af te wikkelen. Persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn, zijn onder B. aangegeven met een *.

D. (Groepen van) Ontvangers

De volgende (groepen van) ontvangers kunnen persoonsgegevens van u ontvangen:

Doeleinde (Groepen van) Ontvangers
A.1 ·       TWI
·       Crossmotion
A.2 ·       MultiSafePay
A.3 ·       TWI
·       Crossmotion
A.4 ·       TicketMatic
A.5 n.v.t.

 

E. Bron van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn – of kunnen afkomstig zijn – van:

Doeleinde Bron van persoonsgegevens Openbaar of besloten
A.1 ·       Uzelf ·       Besloten
A.2 ·       Uzelf ·       Besloten
A.3 ·       Uzelf ·       Besloten
A.4 ·       Uzelf ·       Besloten
A.5 ·       Uzelf ·       Besloten

 

F. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onderstaande perioden of criteria. Na verloop van deze bewaartermijnen verwijderen/vernietigen wij de betreffende persoonsgegevens:

Doeleinde Bewaartermijn
A.1 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na ontvangst van desbetreffende producten en/of diensten, tenzij het administratie  betreft. Administratie zal zeven (7) jaar worden bewaard.
A.2 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na ontvangst van desbetreffende producten en/of diensten, tenzij het administratie  betreft. Administratie zal zeven (7) jaar worden bewaard.
A.3 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na ontvangst van desbetreffende producten en/of diensten, tenzij het administratie  betreft. Administratie zal zeven (7) jaar worden bewaard.
A.4 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na ontvangst van desbetreffende producten en/of diensten, tenzij het administratie  betreft.
A.5 Deze persoonsgegevens worden bewaard tot twee (2) jaar na ontvangst van desbetreffende producten en/of diensten, tenzij het administratie  betreft.

 

 3         Doorgifte buiten de EER

Het kan voorkomen dat wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers – uw persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) en dat dat land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER. Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen wij zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Los hiervan kunnen wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers – persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER), welk land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER, indien er sprake is van een wettelijke uitzondering als genoemd in artikel 49 AVG (bijv. op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijk om een overeenkomst die voor u van belang is uit te kunnen voeren).

In of bij de volgende landen of internationale organisaties kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken:

Locatie Ontvanger Waarborg
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
     
     

 

Wilt u nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming, privacy@rotterdampartners.nl.

4         Verwerkingen gebaseerd op je toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (grondslag), hebt u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Wilt u uw toestemming intrekken dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waarvoor u uw toestemming intrekt. Het intrekken van uw toestemming doet overigens niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóórafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

5         Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken ten aanzien van u geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

6         Uw rechten als betrokkene

U hebt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens altijd het recht om (bij) ons:

  1. inzage te laten geven in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (inzagerecht);
  2. uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn (correctierecht);
  3. uw persoonsgegevens te laten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid);
  4. de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking);
  5. bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) uw persoonsgegevens (recht van bezwaar);
  6. uw persoonsgegevens aan uzelf te laten verstrekken, dan wel uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).

Bovengenoemde rechten hebt u op basis van de AVG. Deze rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen. Wij verwijzen voor deze specifieke omstandigheden naar artikel 15 t/m 18, 20 en 21 AVG.

Indien u gebruik zou willen maken van uw rechten kunt u ons een mail sturen naar privacy@rotterdampartners.nl met daarin beschreven van welk recht u gebruik maakt en op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft.

Wij kunnen u vragen u te identificeren indien u gebruik maakt van één van uw rechten. De reden hiervoor is dat wij zeker dienen te zijn dat wij op verzoek van de juiste persoon de juiste persoonsgegevens verstrekken of op andere wijze verwerken.

Kunnen wij een verzoek van u – om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen- niet toestaan dan onderbouwen wij schriftelijk waarom wij dat niet (kunnen) doen.

7         Klachten

Heb u onverhoopt een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij dat graag eerst zelf met u op te lossen. U kunt in dat geval een mail sturen naar privacy @rotterdampartners.nl.

Het staat u – in geval van een klacht ten aanzien van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken – echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Share