Wijkcoƶperatie Rotterdam Noord

De Wijkcoƶperatie Rotterdam Noord (Wijkcoop) is een innovatief en experimenteel bewonersinitiatief, waar een sociale en bedrijfsmatige manier van werken met elkaar verbonden zijn. We bieden werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vormen een thuisbasis en netwerk voor startende en kleine ondernemers en verbinden initiatieven in de wijk. De Wijkcoop is een hybride organisatie en opereert op het snijvlak van overheid, wijk en markt. Daarbij streven we naar maximale publiekswaarde zoals leefbaarheid, werkgelegenheid en sociale cohesie. Hierbij werken we samen met Gemeente Rotterdam, zonder daarbij financieel afhankelijk te zijn.

Share

Adres & Contact