Het Staelduinse Bos, gelegen op de grens van Hoek van Holland en ´s-Gravenzande is een prachtig stuk oorspronkelijke natuur. Het is gelegen op eeuwenoude rivierduinen, die ontstonden langs de Maas. Pas vanaf 1850 groeit er bos op dit duin.

Het bos wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. Het bos wordt natuurlijk beheerd, het wordt hierdoor meer ruige natuur. Dode bomen blijven liggen en leveren hun bijdrage aan de kringloop van de natuur. Vele insecten vinden er voedsel in en worden daarna zelf weer gegeten. Schimmels, paddenstoelen en mossen vestigen zich op de boom en in de vrijgekomen ruimte voelen nieuwe planten en bv. vlinders zich thuis. Het is o.a. een belangrijk broedgebied voor zangvogels.

In de 2e Wereldoorlog hebben de Duitsers een flink aantal bunkers in het bos gebouwd. Nu zijn ze bij vleermuizen in gebruik als natuurlijke grotten. De bunkers zijn niet toegankelijk om verstoring van deze bijzondere dieren te voorkomen. Meer weten over vleermuizen? In het bezoekerscentrum d´Oude Koestal vindt je meer informatie over het Staelduinse Bos.

Share

Adres & Contact