Channel Crossing to Life

Hoek van Holland, Monument

Het kindertransportmonument Channel crossing to life (2015) aan de Koningin Emmaboulevard is onderdeel van een serie kindertransportmonumenten in Europa. Naast Hoek van Holland staat er een monument geheten the Departure (2009) in Gdansk-Danzig, Trains to Life – Trains to Death in Berlijn (2008), the Final Parting in Hamburg (2015) en the Arrival (2006) in Londen.

Kindertransport is de naam die werd gegeven aan de reddingsmissie die negen maanden vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon. Het Verenigd Koninkrijk ontving bijna 10.000 Joodse kinderen uit nazi-Duitsland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en de vrije stad Danzig. De kinderen werden geplaatst in Britse pleeggezinnen, hostels en boerderijen.

Het eerste Kindertransport arriveerde op 2 december 1938 in Harwich, Engeland, en bracht 196 kinderen uit een Joods weeshuis in Berlijn. De meeste transporten vertrokken met de trein vanuit Wenen, Berlijn, Praag en andere grote steden (kinderen uit kleine steden reisden naar de transporten), vervolgens staken zij de Nederlandse en Belgische grens over en gingen per schip naar Engeland. De transporten eindigden met het uitbreken van de oorlog in september 1939.

De monumenten zijn een initiatief van Frank Meisler, beeldhouwer en één van de 10.000 Joodse kinderen die een veilig onderkomen vonden in Engeland. Frank werd in augustus 1939 geëvacueerd vanuit Duitsland en kwam via Nederland aan in Londen, Engeland.

Share

Adres & Contact